Ihmisiltä on jo pitkään kyselytutkimuksissa selvitetty heidän alkoholinkäyttömääriään.

Nyt lukuja on alettu kuitenkin tiedemiespiireissä kyseenalaistaa: Näyttää nimittäin siltä että ihmiset aliarvioivat reilusti kuluttamaansa alkoholimäärää.

Viikonloppujuomista aliarvioidaan yleisesti

Kyselytutkimuksissa saadut ”tyypilliset alkoholinkulutusmäärät” eivät useinkaan sisällä viikonloppuisin ja juhlallisuuksissa nautittuja alkoholiannoksia – ihmiset eivät siis osaa kunnolla suhteuttaa sitä miten merkittäviä määriä alkoholia kuluu erilaisissa juhlissa ja illanvietoissa.

Eräässä englantilaistutkimuksessa havaittiin että 25 – 34 vuotiaiden englantilaiskoehenkilöiden todellinen alkoholinkulutus oli 40 % suurempaa kuin mitä koehenkilöt ilmoittivat. Tutkijat uskovat eron selittyvän lähes yksinomaan viikonloppu- ja juhlajuomisella, jota koehenkilöt eivät siis olleet osanneet ottaa riittävästi huomioon arvioissaan.

Myös alkoholin aiheuttamia riskejä aliarvioidaan

Tutkijat ovat havainneet myös että ihmisillä on alkoholimäärien lisäksi tapana aliarvioida alkoholin aiheuttamia riskejä. Alkoholin aiheuttamiin onnettomuuksiin ja terveyshaittoihin suhtaudutaan tyypillisesti välinpitämättömämmin kuin muihin vastaaviin arkielämän riskitekijöihin.

 

Katso myös:

Lisää asiaa alkoholista ja aikuisten juomia (k-18)

 

Lähde: Medical Daily / Iltalehti