Hermokivuista kärsivien oireet voivat helpottua ruokavalion avulla.

Helsingin Sanomat uutisoi Nutrition & Diabetes -sarjassa julkaistusta tutkimuksesta, jonka tulosten mukaan kasvisruokavalio voi helpottaa merkittävästi hermokivuista kärsivien oireita. Neuropatia eli hermokivut vaivaavat tyypillisesti etenkin kakkostyypin diabetesta sairastavia.

Kasvisruoka alensi koehenkilöiden verensokeria, painoa ja kipua

Tutkimuksessa 34 diabetesta sairastavaa ja sekaravintoa syövää koehenkilöä jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä siirtyi puhtaalle kasvisravinnolle ja toinen ryhmä jatkoi sekasyöjinä.

Kasvisruokavaliolle siirtyneiden henkilöiden elimistöissä havaittiin merkittäviä muutoksia varsin nopeasti: Nämä koehenkilöt laihtuivat, heidän verenkiertonsa parani ja veren sokeriarvot laskivat. Kasvisruokavaliota syöneet koehenkilöt kertoivat myös kärsivänsä kivuista merkittävästi vähemmän kuin aiemmin.

Tutkijat uskovat kasvisruokavalion kipua alentavien vaikutusten selittyvän erityisesti verensokerin laskulla. Korkean verensokerin on aiemmissa tutkimuksissa todettu pahentavan diabeetikkojen hermokipuja.

Lähde: HS