Nukutko tarpeeksi? Listasimme tähän artikkeliin univajeen yleisimpiä oireita.

Univajeella tarkoitetaan unen määrän tai laadun riittämättömyyttä, mikä voi johtua esimerkiksi liian vähäisestä yöunesta, unen huonosta laadusta tai unirytmin häiriöistä.

Univajeen oireet voivat vaihdella henkilöstä toiseen, mutta kokosimme alapuolelle yleisimpiä sen aiheuttamia oireita.

  1. Väsymys ja uupumus: Univajeen yleisin oire on väsymys, joka voi ilmetä fyysisenä ja henkisenä uupumuksena. Henkilö voi tuntea itsensä voimattomaksi ja kykenemättömäksi keskittymään.
  2. Heikentynyt keskittymiskyky: Univaje vaikuttaa merkittävästi kognitiivisiin toimintoihin, kuten huomion ylläpitämiseen, muistamiseen ja päätöksentekoon. Henkilöllä voi olla vaikeuksia keskittyä tehtäviin ja hän saattaa tehdä virheitä.
  3. Ärtyneisyys ja mielialan vaihtelut: Univaje voi aiheuttaa ärtyneisyyttä, hermostuneisuutta ja mielialan vaihteluja. Henkilö saattaa reagoida pieniinkin asioihin voimakkaasti.
  4. Fyysiset oireet: Univaje voi heikentää immuunijärjestelmän toimintaa ja altistaa erilaisille infektioille. Lisäksi se voi liittyä päänsärkyihin, lihasjäykkyyteen ja yleiseen fyysiseen epämukavuuteen.
  5. Heikentynyt suorituskyky: Työssä, koulussa ja muissa päivittäisissä tehtävissä suoriutuminen voi heiketä univajeen takia. Luovuus ja ongelmanratkaisukyky voivat myös kärsiä.
  6. Liikenneonnettomuusriski: Univaje lisää merkittävästi riskiä joutua liikenneonnettomuuteen, koska reaktioajat hidastuvat ja tarkkaavaisuus heikkenee.
  7. Painonhallintaongelmat: Univaje voi vaikuttaa ruokahaluun ja aineenvaihduntaan, mikä voi lisätä riskiä liialliseen painonnousuun tai painon laskuun.

On tärkeää huomata, että yksilölliset reaktiot univajeeseen voivat vaihdella ja oireet voivat ilmetä eri tavoin eri ihmisillä. Pitkään jatkuessaan univaje voi vaikuttaa negatiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin, joten riittävän hyvästä unesta huolehtiminen on tärkeää.

Mikäli univajeen oireet ovat jatkuvia tai vaikeasti hallittavia, kannattaa hakea apua terveydenhuollon ammattilaiselta.