Moni päätyy ostamaan kaupasta herkullista ja suhteellisen edullista Norjan lohta, joka tunnetaan myös nimellä ”kassilohi.”

Norjan lohen tuotannossa ja kulutuksessa on kuitenkin ollut useita ympäristöön liittyviä huolenaiheita, jotka liittyvät erityisesti ympäristön kuormittamiseen, luonnonvarojen käyttöön ja ekosysteemien vaikutuksiin. Kokosimme muutamia Norjan lohen tuotantoon liittyviä haittoja:

  1. Vesien saastuminen: Lohen viljelyssä käytetään usein suuria määriä rehua, joka sisältää usein proteiinia ja öljyä. Tämä rehu voi päätyä vesistöihin ja aiheuttaa ympäristösaasteita, kuten rehevöitymistä ja vedenlaadun heikkenemistä.
  2. Loisten ja tautien leviäminen: Tiheästi asutut kalankasvatusaltaat voivat luoda otolliset olosuhteet loisille ja taudeille, jotka voivat tarttua lohiin ja levitä ympäristöön. Näiden loisten ja tautien torjuntaan saatetaan käyttää kemikaaleja, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön.
  3. Geneettinen risteytyminen: Kasvatettu lohi voi paeta kasvatusaltaistaan ja sekoittua luontoon villin lohen kanssa. Tämä voi johtaa geneettiseen risteytymiseen, mikä voi vaikuttaa villin lohen geeniperimään ja sopeutumiseen.
  4. Rehun käyttö ja kalakannat: Lohen kasvatus vaatii suuria määriä kalaa ja muita mereneläviä rehuksi. Tämä kuormittaa maailmanlaajuisia kalakantoja ja lisää ylikalastuksen riskiä.
  5. Energian ja luonnonvarojen käyttö: Lohen kasvatus vaatii energian ja veden käyttöä. Lisäksi tarvitaan viljelyaltaiden rakentamiseen materiaaleja, kuten betonia, joka voi vaikuttaa luonnonvarojen käyttöön ja maisemien muuttumiseen.

Vaikka Norjan lohen viljelyssä on pyritty ottamaan käyttöön kestävämpiä käytäntöjä ja ympäristöystävällisempiä teknologioita, ympäristövaikutukset voivat silti olla merkittäviä. Kestävän lohenviljelyn edistäminen edellyttää jatkuvaa tutkimusta, innovaatioita ja tarkkaa valvontaa, jotta voidaan minimoida haitallisia ympäristövaikutuksia.

Toimi ensi kerralla ekologisesti ja valitse Norjan lohen sijasta kotimainen vaihtoehto! Suomi on täynnä järviä, joista saa kestävästi kalastettua kalaa enemmän kuin tarpeeksi.