Alkoholin kohtuukäytön riskeistä lisäselvitys.

Yhdysvaltalaistutkimuksen tulosten mukaan jo alkoholin kohtuukäyttökin lisää erilaisten syöpien puhkeamisen riskiä.

Tutkimuksen mukaan jo yksi päivittäinen annos alkoholia lisää naisilla rintasyövän sekä suun, nielun, kurkunpään, ruokatorven, maksan ja paksusuolen syöpien vaaraa 13 prosentilla. Miehillä riski lisääntyy saman verran kahdesta päivittäisestä alkoholiannoksesta.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että alkoholi voi kohtuullisesti käytettynä edistää sydän- ja verisuoniterveyttä. Tuoreet tutkimustulokset vahvistavat käsitystä että alkoholin kohtuukäytön terveysvaikutukset ovat kaksiteräinen miekka.

Tupakka ja alkoholi pahin yhdistelmä

Alkoholin syöpävaarallisuus kasvaa luonnollisesti sitä mukaa mitä enemmän juo. Kaikkein syöpävaarallisin yhdistelmä ovat kuitenkin alkoholi ja tupakka yhdessä. Syöpäriskiin ei vaikuta missä muodossa alkoholin juo – terävinä vai oluena tai muuna laimeampana juomana. Oleellista on miten paljon alkoholia kurkustaan alas kaataa ja missä ajassa.

Lähde: HS